Modlitby pro mou matku

Free texts and images.
Jump to: navigation, search

Modlitby pro mou matku
written by Emanuel Lešehrad
Template:Infonahoře

VILLONOVA MATKA SE MODLÍ
K PANNĚ MARII
Jsem žena zestárlá a hodně bídy mám,
číst věru neumím a také neznám knih.
V té kapli kláštera (kam někdy chodívám)
zřím zobrazený Ráj, v něm harfy pějící
a Peklo, ve kterém se pekou hříšníci;
to děsí, avšak Ráj je sídlem blažených.
Ó přej mi blaženost, má Paní vznešená,
před jejíž milostí se hříšník musí kát,
a dejž ať vírou tvou jsem stále nadšena.
V té víře žíti chci a v ní též dokonatObsah:
MODLITBY
napsal jsem v letech 1899–1900 pro svoji matku
a vydávám je k uctění její památky
jako soukromý tisk
Vytiskl Orbis
v Praze
1940


Template:Infodole